طــرح مـلــی نهـضـت مشارکت اجتماعی

ویژه گروه‌های مردمی و
سـازمان‌هـای مـردم‌نهـاد

جهت مشارکت در این طـــرح :

به صفحه ثبت نام مراجعه  فرمایید

و یا

عدد 9 را به شماره 30001152 ارسال نمایید

پخش ویدیو
پخش ویدیو

طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی

ضرورت شرکت در طرح

از لحاظ ماهیتی و ساختاری در راستای ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی کنشگران فرهنگی و اجتماعی و ساماندهی به فعالیت نهادهای مردمی داوطلب و نیز به دلیل فقدان ساختارهای مناسب برای تعامل میان نهادهای مردمی و تشریک مساعی بین آنها، نهضت مشارکت اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده تصمیم گیری و سیاستگذاری در بطن نهادهای مردمی دغدغه مند قلمداد و از اساسی ترین نیازهای حوزه اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می رود. نهضت ملی مشارکت اجتماعی با رویکرد تخصصی نمودن و ایجاد هم افزایی در بین نهادهای مردمی داوطلب، توانمندسازی آنها و استفاده از ظرفیت حداکثری در مسیر ارتقاء سطح مشارکت همگانی و افزایش روحیه خودباوری تحقق سیاست همگرایی و تعامل محوری در بطن نهادهای مردمی راه اندازی شده است.

پخش ویدیو

با هدف تقویت تعاملات اجتماعی

نیاز است در یک بازه زمانی مشخص، نیازها و تغییرات در ساختارهای اجتماعی مدنظر قرار بگیرد و در کنار برنامه‌ریزی کالبدی، برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگی نیز انجام شود.

با هدف گستــرش مشارکت هـای مردمــی

روابط اجتماعی میان افراد در کانون توجه مطالعات جامعه­‌شناختی قرار دارد، مشارکت نیز به‌عنوان یکی از اشکال روابط اجتماعی دارای جایگاهی ویژه است که می‎‌بایست به آن توجه کافی شود.

با هدف کمک به آسیب دیدگان اجتمـاعـی

ارائه خدمات بشر دوستانه، کمک به افراد نیازمند، آسیب دیده و همچنین نگهداری شبانه روزی و رایگان بیماران روانی مزمن بی سرپرست، بدسرپرست و بی بضاعت و...

با هدف تقـویـت اقدامـــات خیــرخواهــانـه

این عمل نه تنها می‌تواند زندگی افراد را تغییر دهد، بلکه روابط خوب را نیز تقویت می‌کند. با ارائه مهربانی، ما به دیگران نشان می‌دهیم که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم و به خوشبختیشان علاقه‌ مندیم.

تعاریف طرح

مشارکت :

فرآیندی اجتماعی که با درگیر شدن اکثر گروه های مردمی در بخش بزرگی از مراحل و ابعاد توسعه همراه است و دلالت بر گسترش روابط بین گروهی با خصلتی معمولاً محلی و غیر دولتی دارد.

تسهیلگر :

فردی آشنا به روش های تصمیم گیری گروهی که در کالبد یک کنشگر اجتماعی و فرهنگی فرآیند مشارکت در گروه های ذی نفع را سازماندهی می کند.

مداخلات اجتماع محور :

برنامه ای مشخص در راستای هدفی معین، برای مثال کاهش آسیب اجتماعی در یک محله و اجتماع کوچک با مشارکت حداکثری اعضای آن منطقه که در تمامی مراحل برنامه (نیاز سنجی، اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی) حضوری فعال دارند.

نهضت اجتماعی :

پویشی تحول گرا و حرکتی اجتماع محور و مردمی است که مانند یک شبکه ارتباطی گسترده و هم افزا وظیفه تقویت تعاملات اجتماعی، گسترش مشارکت های مردمی و تسریع در تبادل تجربیات را به صورت سازماندهی و شفاف به عهده دارد.

نهادهای مردمی داوطلب :

مجموعه هایی با کارکردهای بشر دوستانه و غیرانتفاعی با رویکردی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه که به دور از هرگونه اجبار در بستر ساختاری اجتماعی و فرهنگی به عموم مردم خدمت رسانی می کنند.

درباره طرح بیشتر بدانید

در این طرح، پس از ثبت‌نام گروه های مردمی و سمن های اجتماعی و شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل ها ، به تناسب تجربیات و تخصص، از این ظرفیت عظیم مردمی در احصای نظام مسائل اجتماعی کشور بهره گیری خواهد شد.