تشکیل دبیرخانه نهضت مشارکت اجتماعی در استان قزوین

🔹محمد خورشیدی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق مفاد سند تحول مردمی دولت مبنی بر حمایت از فعالیت ساختارهای متنوع نهادهای مردمی بومی و اسلامی(مسجد، بسیج، هیئات مذهبی)، توسعه شبکه های اجتماعی و حمایت از نهادهای میانجی‌گر تخصصی و حلقه های میانی مردمی برای هدایت و سازماندهی مجموعه های مردمی در حوزه های مختلف،دبیرخانه نهضت مشارکت اجتماعی در استان و شهرستان‌های تابعه تشکیل می‌شود.

🔹وی افزود: شناسایی، تقویت و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود مردمی و داوطلبانه برای احصاء مسائل اجتماعی و کشف راه حل‌های مرتبط با آن؛ ارتقاء مشارکت‌های اجتماعی و مردمی در جامعه؛ مردمی سازی سیاست‌ها، برنامه ها و بهره‌گیری از خرد جمعی و افزایش اعتماد اجتماعی از جمله اهداف این طرح به شمار می‌روند.

🖊️ روابط عمومی سازمان امور اجتماعی کشور :

https://eitaa.com/social_events