تشکیل دبیرخانه نهضت مشارکت اجتماعی در استان فارس

🔹مهدی مومن زاده مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس با اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق مفاد سند تحول مردمی دولت مبنی بر حمایت از فعالیت ساختارهای متنوع نهادهای مردمی بومی و اسلامی(مسجد، بسیج، هیئات مذهبی)، توسعه شبکه های اجتماعی و حمایت از نهادهای میانجی‌گر تخصصی و حلقه های میانی مردمی برای هدایت و سازماندهی مجموعه های مردمی در حوزه های مختلف،دبیرخانه نهضت مشارکت اجتماعی در استان و شهرستان‌های تابعه تشکیل می‌شود.

🖊️ روابط عمومی سازمان امور اجتماعی کشور

https://eitaa.com/social_events