شناسایی نقاط حادثه‌خیز فرهنگی و اجتماعی کشور

🔻 رئیس سازمان امور اجتماعی کشور :

⭕️ شناسایی نقاط حادثه‌خیز فرهنگی و اجتماعی کشور ضرورت دارد

🔹نشست مشترک شورای اجتماعی و کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، استاندار مرکزی و جمعی از مسئولین برگزار شد.

دکتر محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این نشست با تأکید بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز فرهنگی و اجتماعی کشور، گفت: همه دستگاه‌ها باید از امکانات خود در جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی استفاده کنند.

🔸این مقام مسئول ادامه داد: جلسات عادی نمی‌تواند جوابگوی جنگ ترکیبی و پیچیده دشمن باشد چراکه اندیشکده‌های دشمن در این موضوع بسیار فعال هستند و ما باید بیشتر کار کنیم.

🔸رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: همه ظرفیت‌ها باید در طرح نهضت اجتماعی تجمیع و هم‌افزا شود و قطعاً این کار نتیجه بخش خواهد بود و این روحیه در استان مرکزی وجود دارد.

🖊️ روابط عمومی سازمان امور اجتماعی کشور

https://eitaa.com/social_events