مشارکت اجتماعی در استان آذربایجان شرقی

برگزاری طرح ملی نهضت – مشارکت اجتماعی در استان آذربایجان شرقی

اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با حمایت سازمان امور اجتماعی طرح نهضت مشارکت‌های اجتماعی را برگزار می کند

 • این طرح باهدف :
 • تقویت تعاملات اجتماعی
 • گسترش مشارکتهای اجتماعی
 • کمک به آسیب دیدگان اجتماعی
 • تقویت اقدامات خیرخواهانه
 • در راستای :
  • شناسایی فعالان و کنشگران اجتماعی و تقویت شبکه گسترده مردمی
  • تقویت اعتماد عمومی و ارتقای مشارکت و نشاط اجتماعی
  • هم افزایی اجتماعی با تجمیع استعدادهای مردمی و تقویت توانمندیهای تشکلهای مردمی
  • ارتقای سلامت اجتماعی مناطق در معرض آسیبهای اجتماعی انتقال تجربه های موفق در زمینه کمک به آسیب دیدگان اجتماعی
  • احصای مطالبات دلسوزانه مردمی در استان آذربایجان شرقی برگزار می‌گردد.

🖊️ روابط عمومی سازمان امور اجتماعی کشور

https://eitaa.com/social_events