جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی در استان کرمانشاه

این جلسه به ریاست مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه و با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شد.

🔹در این جلسه ضمن تشریح کامل اجرای طرح که مقدمات آن از بهمن ماه 1402 در سطح ملی انجام شده است، ادامه فرایند طرح در سال‌جاری به اطلاع دستگاه‌های مربوطه رسید.

🔹طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی با حمایت سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و طراحی شده که یکی از اهداف آن شناسایی، مشارکت و نقش آفرینی کلیه تشکل ها و گروه‌های فعال مردمی، سازمان‌های مردم نهادو… در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی می باشد.

🖊 روابط عمومی سازمان امور اجتماعی کشور

https://eitaa.com/social_events